Cầu chì 1500V DC năng lượng mặt trời


Cầu chì 1500V DC chuyên dụng cho điện năng năng lượng mặt trời dùng để bảo vệ hệ thống solarCòn hàng


Cầu chì 1500V DC chuyên dụng cho điện năng năng lượng mặt trời

According to: IEC 60269.6

Rated current (fuse): 2-30A

Rated current (fuse holder): 20A

Rated voltage: DC1500 V

Rated breaking capacity: 33kA

Fuse size: 10x85mm

Operating class: gPV for solar protection

Wiring range: 1-10mm2

Cầu chì 1500V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì 1500V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì 1500V DC năng lượng mặt trời

Cầu chì 1500V DC năng lượng mặt trời

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0937157657